Sytuację wycinki drzewostanu na własnej nieruchomości

Informacje

Kategoria: Usługi

Tagi dla artykułu
Sytuację wycinki drzewostanu na własnej nieruchomości

Życie w wolnym Państwie nie oznacza jednak wolności totalnej. Wycinka drzew na własnej działce obwarowane jest wieloma zapisami prawnymi. W świetle polskiego porządku prawnego mimo że posiadamy prawo własności, nie możemy postępować zupełnie swobodnie w kwestii do drzewostanu.

Przepisy wycinka drzew kraków 2022 regulujące wycinkę drzew na własnej nieruchomości

Sytuację wycinki drzewostanu na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde wycięcie drzewa może być dokonane po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i otrzymaniu pozwolenia w urzędzie miejskim lub gminy. Takie zezwolenie na wycięcie drzew wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, np. Krakowa. Jeżeli na prywatnej nieruchomości znajdują się drzewa wpisane do rejestru zabytków, konieczne jeszcze jest także pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek nie wystarczy do zupełnego załatwienia tej sprawy. Należy spełnić jeszcze szereg dodatkowych przesłanek, która wiążą się z dodatkowymi kosztami. Kwestie które należy załatwić w urzędzie mogą pochłonąć znaczną część czasu. Bez przejścia przez urzędowy rygor nie będzie można wyciąć bez problemów drzew na własnej posesji. Swawola w tym względzie wiąże się z niemałymi karami finansowymi

W uregulowaniu ustawowym przewidziano jednak pewne wyjątki. Zwolnione z konieczności posiadania zezwolenia na wycięcie drzew są następujące instytucje:

- Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, które są własnością Skarbu Państwa

- Użytkownicy wieczyści

- Właściciele nieruchomości, które nie posiadają uregulowanego stanu prawnego

Jeśli właściciel nieruchomości otrzyma zgodę organów administracyjnych na wycinkę drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do zrekompensowania w postaci finansowej -odpowiednia opłata albo przeprowadzeniu nasadzeń zastępczych, lub też przesadzenia roślin na inny obszar.

Top